فایل سلBlog Term

گفتگو مقاومت مصالحی

  گفتگو مقاومت مصالحی

گفت فولاد بتن را روزی *** که تو این قدر چرا مرموزی؟

در کشش مثل لبو می‌مانی ***در خمش هم که خودت می‌دانی

گفتی از علم تخـطی نکنی *** پس چرا کرنش خطی نکـنی؟

تا مسلح نشوی از فولاد *** تویی و این همه عیب و ایراد

غالباً کیفیت‌ات پایین است *** اصلا انگار که از چین است!

کنترل کرده کسی جان تو را؟ *** نسبت آب به سیمان تو را؟

جهت مشاهده کامل گفتگو مقاومت مصالحی به ادامه مطلب مراجعه فرماییدمنبع:
فایل سل